Pravidla Ucet
Nepřihlášen

Článek

Menu

Particles, T3, emitéry
Napsal: amateur
Přidáno: 13.12. 2010

Pravděpodobně se nedržím tak úplně harmonogramu, ale kvůli časové tísni dnes uvedu méně obsáhlé téma, totiž Emittéry.

Pravděpodobně se nedržím tak úplně harmonogramu, ale kvůli časové tísni dnes uvedu méně obsáhlé téma, totiž Emittéry.

  

Takže stručně. Emittéry jsou právě ty šikovné zařízení, které nám emitují částice. Bez nich bychom se nehli. Ok, hli. Ale to jsou fámy, kterými se budu zabývat jindy.

  

Nejlepší bude, prostě přejít na teorii ve formě příkazů, přes které se Emitéry ovládají.

  
part_emmiter_create(ps) //vytvoří emitér, vrátí jeho ID, které je pak nutné dosazovat do dalších příkazů. Emittér je nutné vytvořit před použitím částic, ale až po vytvoření PS.   
part_emmiter_destroy(ps,id) //zníčí daný emitér   
part_emitter_destroy_all(ps) //destruktivnější verze předchozího. Zničí všechny emitéry v místnosti.   
part_emitter_exist(ps,id) //vrátí true, jestliže daný emitér existuje   
part_emitter_clear(ps,id) //vrátí emitéru defaultní vlastnosti   
part_emmiter_region(ps,id,xmin,xmax,ymin,ymax,tvar,distribuce) //veledůležitý příkaz, bez kterého se pravděpodobně nehnete. Nastavuje komplet vlastnosti emitéru.

   Vezmem to popořadě.   
Ps a id známe. Xmin, xmax, ymin, ymax jsou souřadnice emittéru. Aby nebylo nutné dalším příkazem složitě měnit velikost, jednoduše se určuje velikost pomyslného čtverce, ve ktrérém se emitér nachází. souřadnice min tedy budou levý horní roh tohoto čtverce, souřadnice max pak pravým dolním. Zhruba :)
 

tvar se nastavuje pomoci následujících konstant:

  ps_shape_rectangle //hranatý tvar (obdelník, čtverec)
ps_shape_ellipse //oblý tvar (elipsa nebo kružnice)
ps_shape_diamond //podivný trojůhelnikoidní tvar, osobně nechápu, na co je dobrý
ps_shape_line //čára. Celkem ožitečné třeba na déšť z horního okraje obrazovky

  

distribuce se nastavuje obdobně:
   ps_distr_linear //ve všech bodech emitéru stejná četnost
ps_distr_gaussian //směrem k okraji bude četnost klesat
ps_distr_invgaussian //směrem k okraji se budou tvořit víc

  

Tohle je nastavení emitérů. A nyní k jejich použití. Příkazy pro vytvoření částic totiž spadají sem.

  
part_emitter_burst(ps,id,typ,počet) //vytvoří daný počet částic daného typu.    part_emmiter_stream(ps,id,typ,počet) //vytvoří daný počet za snímek částic daného typu.   
Nastavením záporného čísla docílíte toho, že částice se budou vytvářet jednou za n snímků. Funguje to tak, že při záporné hodnotě se částice vykoná z pravděpodobností -1/n. To znamená, že při hodnotě -5 se částice vytvoří s pravděpodobností 1/5, tedy průměrně jednou za 5 stepů.
  

Dnes to bylo stručné. Omlouvám se, mám fofry. Příště se snad konečně dostaneme k nastavení samotných částic. Je načase zjistit, co to vlastně je ten typ částice. Díky za pozornost, loučím se.


Ostatní díly seriálu:
[13.12. 2010] - Particles, T4, částice
Klíčová slova: Emitter, Emitér, Particles, částice
 

Komentáře:

Velkej Chytrák
Copyright (c) 2001-2010