Pravidla Ucet
Nepřihlášen

Článek

Menu

Eventy (události)
Napsal: NicharCZ
Přidáno: 28.11. 2010

Představím vám všechny možné i nemožné eventy Game Makeru.Create:
• Co se stane, při vytvoření instance
• Většinou se používá k deklarací proměnných a nastavení
• Skript se přečte pouze jednou, a to při vytvoření

Destroy:
• Co se stane, při zničení instance
• Málokdy využívaná, přesto najde uplatnění
• Skript se přečte pouze jednou, a to při zničení instance

Alarm:
• Máte na výběr hned z 12 alarmů v jednom objektu
• Používá se "časování" skriptů, viz alarmy

Step:
• Nejpoužívanější, nejdůležitější, nej.. event
• Většina příkazů, stisky kláves, kolize, práce s proměnnými..
• Skript se přečte 30 za sekundu (při room_speed=30)
• Dělí se na Begin step, Step a End step

• Begin step: Před změnou pozice instance
• Step: Výpočty a většina úkonů
• End step: Před vykreslováním

Collision:
• Co se má stát při kolizi s určitou instancí (i vlastního objektu)
• Možné nahradit podmínkou if place_meeting(x,y,obj)
• Kontroluje se 30x za sekundu (při room_speed=30)

Keyboard:
• Reaguje, když je klávesa spuštěná a ukončí proces, když se pustí
• Výběr všech téměř kláves na klávesnici

Mouse:
• Totéž, jako u klávesnice
• Stisknutí, puštění tlačítka myši, i obojí
• Joystick, kolečko myši, najetí myši
• Reaguje při kliknutí na instanci
• Globální myš při kliknutí mimo instanci

Other:
• Všechny ostatní události, viz níže..

Draw:
• Všemožné vykreslování pomocí funkcí draw_...
• Čte se 30x za sekundu, vždy po stepu (a jeho modifikacích) a ještě tolikrát, kolik je aktivních viewů (pozn. D-Sheep)
• Velmi používaný event

Key press/release:
• Co se stane právě při stisknutí/puštění klávesy
• Stejné používání jako event keyboard

Trigger:
• Možnost definování vlastních konstant a funkcí

Other eventy:
• Outside room: Mimo místnost, co se stane, když je instance úplně mimo místnost
• Intersect boundary: Totéž, jako předešlá událost, ale platí, když je instance částečně mimo místnost
• Views: Máte na výběr z pohledů (view) a také jestli částečně nebo úplně opustila instance onen zvolený view
• Game start: Aneb, když se hra spustí
• Game end: Po ukončení hry
• Room start: Když začne místnost...
• Room end: Po skončení místnosti
• No more lives: Jestliže instance je bez životů
• No more health: Pokud instanci nezbývá žádné zdraví
• Animation end: Jestliže skončí animace spritu..
• End path: Co se má stát, jestliže instance doběhne na konec své trasy (path)
• Close button: Po stisknutí křížku (horní panel, červený křížek)
• User defined: Máte na výběr z 16 vlastních událostí , kam se přidají akce. Událost nastance, pokud se volá kódem.

Cancel:
• Funguje stejně jako křížek nahoře na panelu, tedy vypne panel pro přidání eventu
• Pokud nemáte rádi křížek, tak se bez něj neobejdete.. ;)
• Cancel díky Quadman


Klíčová slova: event eventy událost události
 

Komentáře:

Napsal: NicharCZ
Přidáno: 06.01. 2013

Díky za upřesnění! :)

Trvalý odkaz

Napsal: D-Sheep
Přidáno: 24.12. 2012

U události Draw bych chtěl upozornit na to, že v každé instanci se vykoná tolikrát za sebou, kolik je v místnosti viditelných viewů! Pokud budu přičítat při stisknutí myši k nějaké proměnné +1 v události Draw a budu mít dejme tomu 3 viewy, přičte se za jeden cyklus událostí (step) do proměnné +3. Mě to dost trápilo a doufám, že tenhle malý komentář někomu pomůže.

Trvalý odkaz

Napsal: NicharCZ
Přidáno: 01.12. 2010

Other events jsou hotové.. :)

Trvalý odkaz

Napsal: NicharCZ
Přidáno: 28.11. 2010

Nezapomněl! Já si říkal, ale snad to každý pochopí. Ale na druhou stranu to má stejně velký čudlík, jako ostatní eventy, tak proč ne? Alespoň ti udělám radost.. ;)

Trvalý odkaz

Napsal: Quadman
Přidáno: 28.11. 2010

Super :D ale ešte si zabudol čo robí "Cancel" :D

Trvalý odkaz

Velkej Chytrák
Copyright (c) 2001-2010