Pravidla Ucet
Nepřihlášen

Článek

Menu

Particles, T4, částice
Napsal: amateur
Přidáno: 16.02. 2011

Že by konečně?

Po dlouhé pauze konečně zase pokračování. Dneska to budou, tramtadadá, samotné částice.   Jedno je jasné, vše, co jsme si zatím řekli je k ničemu, když naše dokonale nastavené emitéry, podléhající dokonale nastaveným PS budou do prostoru vrhat červené tečky. To je sice použitelné, ale na to stačí efekty přednastavené. Proto, abych obhájil svou dosavadní práci na tutoriálech, přináším konečně díl o částicích.   K tomu bych snad jen dodal, že jde o předposlední teoretický díl. Dál už nás čekají jen prvky, ovlivňující částice, tedy deflectory, atractory a destroyery (děsivé názvy...)  Jdem na to.  
part_type_create() vytvoří typ částice a vrátí index, který se dál používá při vyvolávání a nastavování částic (viz i minulé díly). Indexy jsou globální, lze je tedy nastavit u jednoho objektu a pak vyvolávat kdekoli. 
part_type_destroy(ind) zníčí typ částice. Částice už se vám nehodí a spomaluje propočty? Zbavte se ji. 
part_type_exist(ind) poptá se, zda daný typ částice existuje (nikoli však, je-li na sceně!) a vrátí true nebo false 
part_type_clear(ind) navrátí částici původní nastavení.
  
No, máme částice. Ale pořád jsou to červené puntíky. Jdeme dál, smrt nedokonalosti!  
part_type_shape(ind,shape) nastaví částici tvar. Výběr tvarů je níže: 
pt_shape_pixel tečka velikosti pixelu 
pt_shape_disc kruh (nebo ovál, víc níže) 
pt_shape_square čtverec (nebo obdelník, viz níž) 
pt_shape_line čárka 
pt_shape_circle kružnice (neplést s kruhem!) 
pt_shape_ring trochu tlustčí kružnice (chápu jak hloupě to zní....radši vyzkoušejte) 
pt_shape_sphere Vlastně totéž jako disc, rozdíly jsou parné jen s přesnějším nastavením 
pt_shape_flare záře. Je to vlastně disc (sphere), ale má průhledné okraje a trochu jinak mizí 
pt_shape_spark jiskry, prostě jiskry 
pt_shape_explosion tvar exploze, jakou známe z přednastavených efektů 
pt_shape_cloud mrak, podobně jako u exploze 
pt_shape_smoke kouř, viz výš 
pt_shape_snow vločky. Prostě vločky.  
Nejen tvary, ale i ostatní nastavení je třeba nejprve prozkoušet pro dosažení dobré urovně budoucích pokusů.
  
part_type_sprite(ind,sprite,anim,stretch,random) Nastaví vlastní obrázek částici. Upozornil bych, že u složitějších obrázků to může být dost náročné na vykreslování. anim má hodnoty 1/0 podle toho, zda chcete obrázek animovaný (je-li animovaný, jinak to nemá smysl). Stretch má stejné možnosti a určuje, zda se doba animace přizpůsobí délce života částice, nebo se bude přehrávat vlastní rychlostí. Random má opět hodnoty 1/0 a udává, zda se první obrázek animace má nastavit náhodně, nebo má být první prvním. 
 Tento příkaz jsem osobně nikdy nepoužil.  Dobrá, to máme tvar. Teď v rychlosti další hodnoty.  
part_type_size(ind,min,max,incr,wiggle) udává nejvyšší, nejmenší velikost, její nárust (v n/snímek) a kolísání (opět n/snímek) 
part_type_scale(ind,xsc,ysc) nastaví poměr stran. Defaultně to máme 1 ku 1, ale například poměrem 1 ku 2 uděláme z kruhu ovál (viz výš) 
 
Protože hodnoty uvedené u size se často opakují, nebudu je přepisovat. Pro úplnost:  min - minimální hodnota  max - maximální hodnota  incr - nárůst (může být i záporný) hodnot. Hodnota se změní o nastavenou jednotku za snímek  wiggle - kolísání o nastavenou jednotku za snímek. Sprite pak jakoby pulsuje. Nastavuje se velikost pulsu, ne jeho rychlost! 
 
part_type_orientation(ind,min,max,incr,wiggle,relative) nastavuje, jakým směrem se budou částice natáčet. Relative udává, zda se bude směr odvozovat od směru emitace, nebo reálného směru (tzn doleva 0 stupňů). 
part_type_color3(ind,col1,col2,col3) nastaví barvu částicím, ty postupně během života projdou všemi zabarveními. 
Místo trojky může přijít i dvojka či jednička, pak se nastavuje pouze příslušný počet barevných položek. Stejný systém bude i u průhlednosti, viz níž)
  part_type_color_mix(ind_col1,col2) částice bude mít barvu náhodně namixovanou z nastavených barev. 
part_type_color_rgb(ind,rmin,rmax,gmin,gmax,bmin,bmax) částice bude mít barvu složenou z rgb složek, konkrétně rozmezí u jednotlivých složek (hodnoty min a max u každé složky). Při nastavení hodnoty 255 u maxima každé složky lze docílit naprosté náhodnosti zabarvení 
part_type_color_hsv(ind,hmin,hmax,smin,smax,vmin,vmax) týž příkaz, ale pracující s modelem hue/satiration/value. 
part_type_alpha3(ind,alpha1,alpha2,alpha3) průhlednost částic, pracuje stejně jako nastavení barev (viz výš)  
part_type_blend(ind,additive) příkaz nastavuje, zda bude u částic probíhat klasické prolínání, nebo pokročilé (násobně náročnější, ale stejně tak hezčí) 
part_type_life(ind,min,max) nastavuje životnost částic ve snímcích, konkrétně rozmezí. Nedoporučuju nastavovat max moc vysoko, částice mimo scénu stále zabírají paměť!  
part_type_step(ind,numb,type) příkaz určí, kolik částic daného typu (nuber a type) musí být v každém stepu vytvořeno. Zástupná hodnota pro nastavení emitorů.  
part_type_death(ind,numb,type) aneb kolik částic daného typu se vytvoří, pokud zemře částice stejného typu. 
Nastavením záporného čísla nastavujete šanci. Tzv při hodnotě -1 se částice vytvoří s pravděpodobností 1/nastavená hodnota. Při čísle -5 se tedy částice vytvoří každý pátý step.
 
Omlouvám se, ale s těmito dvěmi hodnotami nemám zkušenosti. Pokud by někdo měl co dodat k těmto scriptům, rád tento článek updatuju.
 
part_type_speed(ind,min,max,inc,wiggle) určuje rychlost (min max) nárůs a kolísání rychlosti částic.  
part_type_direction(ind,min,max,inc,wiggle) určuje směr částic.  
Občas se lidé ptají, jaký je rozdíl mezi orientací a směrem. No, velký. Orientace udává, kterým směrem se natočí sprite částice. Směr udává, kterým směrem se bude částice reálně pohybovat.
   Dnes to bylo náročnější, ale myslím, že to zvládnete. V tuto chvíli jste schopni na jisté úrovni nastavit, vypustit a ovládat částice. Během praktických článků toto umění ještě upevníme, ale na to máme ještě čas. Pro dnešek se loučím.
Ostatní díly seriálu:
[16.02. 2011] - Particles, T3, emitéry
Klíčová slova: částice, particles, PS
 

Komentáře:

Velkej Chytrák
Copyright (c) 2001-2010